Från oss kommer inneböckerna
för folk som är ohjälpligt ute.

Outdoorbooks är det nya förlaget med de senaste böckerna inom jakt, natur och resor på utgivningslistan. Här hittar du det senaste för utefolket, kryddat med spännande upplevelser och annorlunda resmål.

Visste du t.ex. att Idag jagar fler än 600 000 personer i Sverige. Många av de nya jägarna är kvinnor eller ungdomar. Att läsa om jakter, få tips eller lära sig jakt från grunder är ett måste. Tyvärr har flera stora förläggare kraftigt reducerat sin utgivning inom området.
Svenska Jägareförbundet har exempelvis i stort sett lagt ner sin bokproduktion.
Här vill Outdoorbooks ta över stafettpinnen och axla ansvaret för att även relativt smala jakt- och naturentusiaster fortsättningsvis ska får sin nyfikenhet och läshunger tillfredsställd. Förutom jaktlitteratur blir därför innehållsmättade naturböcker den andra hörnstenen i vår utgivning.

Ett tredje område är resor. Att vandra, gästjaga, cykla eller idrotta har blivit en ny krydda i kombination med semesterresan. Även detta har vi på Outdoorbooks tagit fasta på och kommer att presentera böcker om en hel del udda resmål. För folk som är ohjälpligt ute ligger de ofta långt bort från allfarvägen. Spännande långt bort!

Det berikar.